Ticnology
Image default
Afvalverwerking

Circulaire oplossingen in Singapore en Nederland

Duurzame steden in de ogen van Gerben van Straaten

World of Walas ondertekende onlangs het samenwerkingsconvenant voor het PIB Cluster ReCirc Singapore. Doelstelling van het convenant is een gezamenlijke verkenning en realisatie van circulaire oplossingen op het gebied van slib- en afvalverwerking en grondstoffenterugwinning in Singapore en Nederland. “Wij kunnen hier als Walas zeker een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus Gerben van Straaten, CEO van World of Walas. “Het past goed bij onze doelstelling om duurzame steden te realiseren én bij de doelstellingen van onze innovatiepartners.”

Het idee voor de samenwerking is in 2016 ontstaan tijdens de Singapore Internationaal Water Week. Daar bleek dat Singapore en Nederland veel overeenkomsten hebben op het gebied van (beperkte) natuurlijke hulpbronnen, afvalproblematiek, een beperkt en dichtbebouwd landoppervlak, en een vergrijzende bevolking. Met dit convenant hoopt men sector-overstijgende samenwerking, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van gezamenlijke markten en pragmatische oplossingen te bewerkstelligen.

Rol voor World of Walas

De rol die Walas voor zichzelf ziet weggelegd heeft met name te maken met de ontwikkeling van de gezamenlijke businesscase. “Dus hoe laat je je als platform zien op een permanente manier; hoe ga je dat ontwikkelen. De PIB duurt een paar jaar; het is een soort handelsmissie. Wanneer je wilt dat bedrijven zich er permanent gaan vestigen en er interactie plaats vindt, kunnen wij helpen. Wij hebben zoveel innovatiepartners om ons heen, dat we meerdere oplossingen kunnen aandragen. Bovendien hebben we met Dudoc in Vancouver laten zien dat we dergelijke platforms kunnen programmeren en levensvatbaar maken.”

De samenwerking tussen de partijen richt zich onder meer op de verwerking en terugwinning van verpakkingsmateriaal en plastic afval, het sorteren, scheiden en recyclen van stedelijk afval, e-afvalbehandeling en terugwinning van waardevolle materialen, voedselafval-behandeling en grondstoffenterugwinning, de behandeling en terugwinning van bodemas en vliegas, geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib. Het is de bedoeling dat ReCirc Singapore in 2021 resulteert in het Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy.

 

Expertise van Walas

Walas heeft onder meer expertise op het gebied van circulaire economie, materiaalgebruik en hernieuwbare energie. “Maar wij laten vooral zien wat je met een stedelijk omgeving kunt doen. Wij werken daarbij wereldwijd én lokaal. Ook in het klein proberen we een verschil te maken.”

ReCirc Singapore is ontwikkeld binnen het programma Partners for International Business (PIB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een initiatief van TU Delft, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Witteveen+Bos, en Waternet. Behalve World of Walas nemen deel: Nijhuis Industries, Paques, CirTec, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Wageningen University en Research and Upp! UpCycling Plastic. Het samenwerkingsconvenant wordt gefaciliteerd door RvO.nl en is ondertekend door de ambassadeur van Singapore en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor meer info : https://worldofwalas.com/nl/